ARINAS Server (arin-prod2/sym-ct103:1304) v0.4.7-5-g46679
build #908 (release/live), 2016-07-25 16:13:00
Platforma ARINAS

Nahliadnime spolu do budúcnosti!

Information in English

Nástroj štruktúrovaný ako Lego,
tvárny ako plastelína a zároveň priehľadný ako sklo
dokáže tvorivého informatika premeniť v umelca.check1
Platforma ARINAS ponúka možnosť vytvárať softvér inovatívnym spôsobom.
Pomocou priameho návrhu a programovania architektúry umožňuje prispôsobovať kód
na úrovni koncepcie namiesto na úrovni komponentov riešenia.

Tento prístup vedie k lepšej čitateľnosti prepojenia jednotlivých komponentov,
čím rastie efektivita pri dopĺňaní funkcionality, refaktoringu, či iných úpravách softvéru.

check2
Softvér bežiaci na platforme i jeho dáta sú reprezentované vo forme stromu.
V tejto forme možno softvér aj priamo za behu upravovať pomocou webového IDE
a manipuláciu so stromom údajov umožňuje na to navrhnutý jazyk LeS.


check3
Nech sú však technické výhody platformy akékoľvek,
pravda je taká, že možnosti platformy ARINAS vnášajú do práce
softvérových inžinierov predovšetkým veľkú RADOSŤ Z TVORENIA.
Pre viac informácií, kontaktuje autora

Digital Orchestra, s.r.o.
Stromová 1A
900 66 Vysoká pri Morave
Slovenská republika
Obslužné procedúry dostupné na tejto inštancii: