Zmluvná pohrebná služba
s obcou MARIANKA
Ponúka nasledovné služby:


PREVEZMEME VAŠE STAROSTI V NAJŤAŽŠÍCH CHVÍĽACH

VYBAVENIE POHREBU:
Bratislavská 34, Záhorská Bystrica, Tel. kontakt: 0905 491 029, 0918 652 903
Rímska 24, Stupava, Tel. kontakt: 0918 652 903
www.solamen.sk
PREVOZ NONSTOP: 0918 652 903