Zmluvná pohrebná služba
s obcou LÁB
Ponúka nasledovné služby:


PREVEZMEME VAŠE STAROSTI V NAJŤAŽŠÍCH CHVÍĽACH

VYBAVENIE POHREBU:
Rybárska 6, Vysoká pri Morave, Tel. kontakt: 0918 652 903
www.solamen.sk
PREVOZ NONSTOP: 0918 652 903